Metropolia Krakowska

Dziedziny współpracy

Metropolia Krakowska realizuje działania zgodne ze Strategią Metropolia Krakowska 2030, która stanowi partnerską strategię współpracy 15 gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju ponadlokalnego obszaru. W ramach SMK 2030 realizowane i planowane są projekty w 7 dziedzinach współpracy: inteligentne zarządzanie, mobilność, środowisko i przestrzeń, gospodarka, kultura czasu wolnego, edukacja i usługi społeczne.