Metropolia Krakowska

  • Warte uwagi

    Kompleksowe Badania Ruchu na terenie Krakowa i gmin ościennych

    Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych (gdzie i w jaki sposób Mieszkańcy wykonują podróże) oraz preferencji transportowych Mieszkańców (dlaczego Mieszkańcy wykonują podróże w wybrany sposób) oraz jakie działania w opinii Mieszkańców mogłyby usprawnić i podnieść komfort przemieszczania się. Obszar badań obejmuje  łącznie 36 gmin.

    Odwiedź