Metropolia Krakowska

 • Warte uwagi

  Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) przyjęty przez Radę Miasta Krakowa

  Rada Miasta Krakowa podczas sesji w dniu 6 grudnia 2023 r. podjęła uchwałę przyjmującą i wdrażającą do realizacji Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).  

  Odwiedź
 • Warte uwagi

  Jak zarządzać centrami miast? Międzynarodowe spotkanie w Sligo

  6 i 7 grudnia w Sligo (Irlandia) odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu Cities@Heart URBACT. Spotkanie pełne było możliwości do sieciowania, wymiany wiedzy i inspiracji, nauki, ale także czasu spędzonego zarówno w naturze, jak i przestrzeni miejskiej, które stanowiły dla uczestników nie lada doświadczenie i lekcje jak sprawnie zarządzać centrami małych miast.

  Odwiedź
 • Warte uwagi

  Projekt EKOTEAM: spotkanie podsumowujące realizację projektu

  25 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu EKOTEAM. W gronie ekodoradców działających w gminach Metropolii Krakowskiej przeanalizowano podjęte działania oraz wyciągnięto wnioski umożliwiające wdrożenie usprawnień w dalszej pracy. 

  Odwiedź