Metropolia Krakowska

Polityka prywatności i pliki cookies

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska szanuje prywatność użytkowników swoich stron i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach, których administratorem jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności. Przesłanie przez użytkownika adresu e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania niniejszej Polityki Prywatności.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Przedmiotowe informacje są prezentowane m.in. w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30 - 059 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000514292, którego akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel.: +48 12 34 18 51, adres e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl.
 3. Administrator wyznaczył Koordynatora Zespołu ds. administracji i organizacji na Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem tel. + 48 12 34 18 570  oraz adresem e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl
 4. Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest SMK przeznaczone są wyłącznie na użytek Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (do celów administracyjnych, statystycznych oraz wynikających z uzasadnionego interesu Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom). 
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych może być udzielona przez niego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to może być w każdym czasie wycofana, realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika, konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia m.in.: użytkowanie platformy informacyjnej, zapis na wydarzenie, wysyłkę formularza kontaktowego, zapis na newsletter.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 12. W razie uznania naruszenia przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przepisów RODO bądź przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest SMK przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

Strony i aplikacje internetowe, administrowane przez SMK, zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach. 

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 

Pliki cookies oraz podobna technologia

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach, których administratorem jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska podejmowane są poprzez pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowa lub osoby upoważnione. 

Gromadzenie danych

Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska są gromadzone automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.: 

 • informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies, 
 • adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Mechanizm cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Pani/Pana urządzeniu przeglądającym serwis internetowy. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej   – np. poprzez zapamiętywanie Pani/Pana odwiedzin w serwisie internetowym i dokonywanych przez Panią/Pana czynności.

 • Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach, których administratorem jest SMK, przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. 
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. 
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 
 • SMK przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  - właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
  - zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; 
  - tworzenia statystyk oglądalności,
  - ich analizy przy wykorzystaniu serwisu Google Analytics.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. 
 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.

Podanie powyższych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • art. 6 ust. 1 lit a, 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).