Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska

Strategia Metropolia Krakowska 2030

Okładka publikacji

Strategia Metropolia Krakowska 2030 stanowi swoistą strategię współpracy gmin na rzecz rozwoju ponadlokalnego. Dokument powstaje w niezwykle ciekawym i trudnym momencie – czasie, w którym globalnie i lokalnie mierzymy się ze światową pandemią koronawirusa. Jesteśmy w sytuacji bez precedensu, której skutki trudno obecnie zmierzyć, lecz można zakładać, że będą one odczuwalne jeszcze długo po tym, jak poradzimy sobie z tym kryzysem. W obliczu nieznanego, poczuliśmy – jeszcze bardziej niż na co dzień – wagę i siłę współpracy oraz solidarności.

Nasza rzeczywistość przyniesie w przyszłości wiele kolejnych wyzwań, na czele z tymi, które związane są z postępującym kryzysem klimatycznym. Tworzymy tę strategię w obliczu zmian, na które musimy się dobrze przygotować, budując obszar metropolitalny, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku i bogaty kapitałem swoich mieszkańców. Chcemy też, by z korzyści z życia, pracy czy prowadzenia biznesu w dynamicznie rozwijającym się obszarze metropolitalnym, mógł korzystać każdy.

Czas powstawania Strategii Metropolia Krakowska 2030 to także okres, w którym kończy się wdrażanie perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Z tego siedmoletniego okresu wyciągamy lekcje i wnioski, które pozwolą nam jeszcze lepiej zaplanować kolejne interwencje publiczne, aby odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania. Na poziomie europejskim wnioski z ostatnich lat skierowały tę międzynarodową społeczność w stronę Europejskiego Zielonego Ładu i wyznaczenia priorytetowych działań dla wszystkich państw Unii Europejskiej, których efektem ma być nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna gospodarka.

Gminom Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, dotychczasowa, kilkuletnia współpraca pokazała realną wartość wspólnego działania i spójnego myślenia o rozwoju. Na bazie tych doświadczeń oraz silnego przekonania o wyższości współpracy nad działaniem w pojedynkę, budujemy tę strategię. Strategię ludzką i przystępną.

Strategię zgodną z wizją: #Metropolia_możliwości.