Metropolia Krakowska

7 gmin Metropolii Krakowskiej Partnerami MCDN w projekcie „Małopolski Program Wpierania Uczniów”

 • 20.03.2024 20:55
 • Aktualizacja: 21:03 21.03.2024

Cieszymy się ogromnie z wiadomości, że aż 7 spośród 15 gmin z Metropolii Krakowskiej zostało Partnerami Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach prestiżowego projektu „Małopolski Program Wpierania Uczniów”! To ogromne wyróżnienie dla naszego regionu i dowód na zaangażowanie gmin w rozwój edukacji i wsparcie uczniów.

Gratulujemy następującym gminom:

 1. Gminie Liszki
 2. Gminie Czernichów
 3. Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 4. Gminie Zabierzów
 5. Gminie Michałowice
 6. Gminie Miejskiej Kraków
 7. Gminie Wieliczka

Celem tego ambitnego przedsięwzięcia jest przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych oraz uczniów i ich rodziców. Każdy z partnerów otrzyma własny budżet na realizację zadań w swoich placówkach, co pozwoli na skuteczną i spersonalizowaną pomoc.

W ramach projektu planowane są różnorodne działania, takie jak:

 • warsztaty dla uczniów,
 • doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,
 • organizacja i realizacja wsparcia dla rodziców.

Ponadto, szkoły biorące udział w projekcie będą miały dostęp do sieci współpracy i samokształcenia szkolnych liderów, konkursów i forów wymiany doświadczeń dla uczniów, a także wsparcia merytoryczno-metodycznego i organizacyjnego.

Dodatkowo, dla uczestników projektu przewidziana jest odrębna pula środków w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów.

To ogromny krok naprzód w rozwoju naszej edukacji i wsparciu uczniów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym gminom oraz życzymy owocnej pracy w dalszych działaniach na rzecz naszych uczniów!

Kategorie:

 • Edukacja
 • Nasze gminy