Metropolia Krakowska

Rozmawiamy o współpracy ze środowiskiem akademickim

 • 21.05.2024 15:08
 • Aktualizacja: 15:10 21.05.2024

16 maja 2024 r., odbyło się zintegrowane spotkanie Forum Edukacji i Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej, którego tematem przewodnim była współpraca JST ze środowiskiem akademickim.

6

Kampania społeczna dot. edukacji włączającej

W części inspiracyjnej w roli ekspertki wystąpiła Pani dr hab. Barbara Widłak, Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wraz z grupą studentów tego Wydziału. Celem prezentacji było przedstawienie dotychczasowych efektów współpracy Metropolii Krakowskiej i ASP w zakresie projektowania elementów kampanii społecznej dotyczącej edukacji włączającej.

Przedstawiono 6 projektów założeń kampanii społecznej, zawierających propozycje elementów identyfikacji wizualnej kampanii, głównych wątków kampanii i kluczowych treści. Każdy z nich stanowi punkt wyjścia do realizacji działań upowszechniających w społecznościach lokalnych, niemniej wymaga uzupełnienia treściami merytorycznymi dostosowanymi do lokalnych potrzeb.

Centrum Transferu Technologii UJ CITTRU

W kolejnej części Forum uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki działania instytucji akademickiej typu centrum transferu technologii na przykładzie Centrum Transferu Technologii UJ CITTRU. W tym celu do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Panią dr inż. Gabrielę Konopkę-Cupiał, Dyrektorkę CTT CITTRU UJ. Przedstawiciele samorządów zostali zachęceni do bezpośredniego kontaktu  z akademickimi centrami transferu technologii, pełniącymi w praktyce rolę informacyjnych hub-ów i instytucji sieciujących.

Najważniejsze przestrzenie do współpracy CTT z instytucjami samorządowymi w kontekście szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego obejmują:

 • dostęp do aparatury badawczej
 • usługi badawcze i ekspertyzy na zamówienie – badania zlecone (Komercyjna Działalność Usługowa)
 • dostęp/identyfikacja zespołu naukowego, który zweryfikuje i/lub potwierdzi merytoryczne/naukowe podstawy pomysłu na nowy produkt lub usługę
 • pomysły na nowy biznes, produkt lub usługę oparte na uniwersyteckiej innowacji, w tym na wynalazkach chronionych patentami
 • rozwiązania dla wyzwań technologicznych, procesowych, zarządczych lub organizacyjnych w firmie/urzędzie
 • kursy/szkolenia/przedmioty dla studentów pod patronatem i na potrzeby firm (kształcenie pracowników pod spersonalizowane i specjalistyczne potrzeby firm)
 • staże/praktyki (pośrednictwo biur karier)
 • doradztwo i mentoring
 • pomoc w pisaniu wniosków grantowych.

Dobre praktyki gmin Metropolii Krakowskiej 

Punktem wyjścia do dyskusji na temat priorytetowych kierunków współpracy była prezentacja dobrych praktyk gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie przedsięwzięć realizowanych wespół ze środowiskiem akademickim.

 • Pani Dominika Urbańska, Kierownik Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki UMK przywołała doświadczenia dotyczące współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie podczas tworzenia nowego kierunku studiów w odpowiedzi na potrzeby biznesu.
 • Pani Aleksandra Antczak, Dyrektor Centrum Obsługi Oświaty Gminy Michałowice podzieliła się swymi obserwacjami dotyczącymi tworzenia dodatkowej oferty szkoleniowej dla pracowników kadr oświatowych, dzięki współpracy z niepubliczną uczelnia wyższą
 • Pan Tomasz Machnik, Dyrektor Wydziału ds. Szkól i Przedszkoli UMiG Wieliczka opisał współpraca przy tworzeniu filii uczelni wyższej na terenie gminy oraz okoliczności sprzyjające  kreowaniu dodatkowej oferty edukacyjnej dla szkół czy uniwersytetu III wieku we współpracy z sektorem akademickim.
 • Pan Dominik Pasternak, Dyrektor Miejskiego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach zaprezentował przykłady aktywności upowszechniających efekty działalności naukowej realizowanych w oparciu o infrastrukturę gminy.

Zidentyfikowane w toku dyskusji priorytetowe obszary współpracy instytucji samorządowych i sektora akademickiego, które będą rozwijane w ramach Metropolii Krakowskiej, to:

 • usprawnienie rekrutacji studentów na praktyki studenckie (również poza obszarem miasta – rdzenia Metropolii),
 • usprawnienie i skoordynowanie przepływu informacji na temat oferty uczelni w zakresie projektów edukacyjnych dedykowanych dla dzieci i młodzieży,
 • udział w konsultowaniu programów studiów (włączenie się w prace Rad Społeczno-Gospodarczych działających przy jednostkach wydziałowych)
 • identyfikacja możliwości i warunków realizacji kierunków zamawianych dla kadr JST.

Kategorie:

 • Edukacja
 • Gospodarka