Metropolia Krakowska

Gminy Metropolii Krakowskiej w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Dostępna dla Wszystkich”

 • 22.04.2024 07:50
 • Aktualizacja: 09:14 22.04.2024

6 gmin Metropolii Krakowskiej bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Dostępna dla Wszystkich”. Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki oraz Niepołomice podejmują wysiłki w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.

Projekt ten, realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi, skupia się na budowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych oraz rozwijaniu kompetencji nauczycieli specjalistów. Kluczowym celem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które będzie dostępne, bezpieczne i przyjazne dla wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

W ramach projektu, szkoły podejmą szereg działań, takich jak:

 • badania przesiewowe zdrowia emocjonalno-społecznego uczniów,
 • wdrożenie nowych metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji,
 • budowanie proinkluzywnego klimatu szkoły.

Jednym z głównych założeń projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni czy logopedzi, w zakresie udzielania wsparcia adekwatnego do potrzeb wszystkich grup odbiorców.

Projekt nie tylko dostarczy narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć wychowawczo-specjalistycznych, ale również skupi się na integracji dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz na dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i uczniów.

Współpraca ze środowiskiem akademickim oraz organizacjami pozarządowymi pozwoli na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń, które odpowiedzą na wyzwania, przed którymi stoją nauczyciele specjaliści. Będzie to szansa na zdobycie wiedzy na temat sposobów wspierania rozwoju przedszkoli i szkół jako bardziej dostępnych, bezpiecznych i przyjaznych miejsc nauki dla wszystkich uczniów.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone działania badawcze i ewaluacyjne, których wyniki posłużą do opracowania katalogu dobrych praktyk, udostępnionego wszystkim nauczycielom specjalistom. Jest to istotny krok w kierunku wzmocnienia systemu edukacji, który będzie bardziej dostępny i włączający dla wszystkich uczniów.

Metropolia Krakowska podejmuje wyjątkowe wysiłki w zakresie edukacji, dążąc do stworzenia środowiska nauki, które nie wyklucza żadnego ucznia, ale stawia na ich rozwój i wsparcie na każdym etapie nauki. Dzięki zaangażowaniu 6 gmin w projekt „Szkoła Dostępna dla Wszystkich”, możemy być pewni, że edukacja w tym regionie będzie jeszcze bardziej kompleksowa i dostosowana do potrzeb wszystkich uczniów.

Lista szkół zakwalifikowanych do projektu:

 1. Gmina Czernichów:
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ;
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CZERNICHOWIE
 2. Gmina Igołomia Wawrzeńczyce:
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WAWRZEŃCZYCACH
 3. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRUSACH
 4. Gmina Miejska Kraków
  • NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI OPEN FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL W KRAKOWIE
  • NIEPUBLICZNE DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPEN FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL W KRAKOWIE
  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. BŁOGOSŁAWIONEJ LAURY VICUÑA W KRAKOWIE
  • XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE
 5. Gmina Liszki
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE
 6. Gmina Niepołomice
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W NIEPOŁOMICACH

Pełna lista szkół oraz przedszkoli zakwalifikowanych do projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich" (UNICEF-ASA): tutaj

Kategorie:

 • Nasze gminy
 • Edukacja