Metropolia Krakowska

Niepołomice otrzymują tytuł Lidera Edukacji

  • 15.05.2024 12:53
  • Aktualizacja: 12:55 15.05.2024

Niepołomice zostały uhonorowane prestiżowym tytułem Lidera Edukacji. Podczas ceremonii Local Trends w Sopocie, Związek Miast Polskich docenił wysiłki lokalnych władz oraz osiągnięcia uczniów w dziedzinie edukacji, przyznając miastu zaszczytne wyróżnienie.

fot. Związek Miast Polskich

Kategoria Liderów Edukacji wyróżnia miasta, które nie tylko odniosły sukces w poprawie wyników egzaminacyjnych swoich uczniów, ale również efektywnie zarządzały i finansowały system edukacyjny. Wyniki egzaminów ósmoklasistów stanowiły główny wskaźnik oceny, uwzględniając lata szkolne od 2020-2021 do 2022-2023. Dane publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Finansów posłużyły do obiektywnej oceny każdego miasta.

"Te wyróżnienia świadczą o skuteczności samorządów we wdrażaniu innowacyjnego zarządzania rozwojem lokalnym i edukacji. Celem ich przyznania jest nie tylko uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć, ale też zainspirowanie innych miast" – podkreśla Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, który wręczał nagrody wraz z prezydentką Sopotu Magdaleną Czarzyńską-Jachim.

Niepołomice zostały wybrane po uwzględnieniu zarówno wyników uczniów ze szkół publicznych, jak i prywatnych. To dowód na to, że wysoka jakość edukacji w mieście niezależna jest od typu szkoły, lecz od zaangażowania lokalnych władz i społeczności w rozwój systemu edukacyjnego.

Przyznając tytuł Lidera Edukacji Niepołomicom, Związek Miast Polskich docenił nie tylko osiągnięcia, ale także inspirujący model, który może być wzorem dla innych miast. To zaszczytne wyróżnienie stanowi potwierdzenie skuteczności strategii edukacyjnych podejmowanych przez Niepołomice oraz ich zaangażowania w rozwój lokalnego społeczeństwa przez edukację.

Gratulujemy! 


Źródło: Związek Miast Polskich (www.miasta.pl)

Kategorie:

  • Edukacja
  • Współpraca