Metropolia Krakowska

Rozwój gminnych i wojewódzkich linii autobusowych na terenie Metropolii Krakowskiej

  • 10.04.2024 08:38
  • Aktualizacja: 08:47 10.04.2024

Rośnie zapotrzebowanie na organizowany przez podkrakowskie gminy i Województwo Małopolskie transport autobusowy, który podlega w kolejnych latach stałemu zwiększaniu zasięgu oddziaływania.

Systemy regionalnych i lokalnych linii autobusowych w Małopolsce przeżywają w ostatnich latach intensywny rozwój. Istotnym czynnikiem, sprzyjającym uruchamianiu nowych kierunków, jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na terenie Metropolii Krakowskiej, niezależnie od systemu linii aglomeracyjnych organizowanych przez miasto Kraków, kolejne linie publicznego transportu autobusowego uruchamiane są przez Koleje Małopolskie na poziomie wojewódzkim. Ponadto w poszczególnych gminach rozwijane są nowe sieci wewnętrznych linii dowozowych. Ich analiza z roku 2022 i początku roku 2023 zawarta została w nr 1/2023 Magazynu metropolitalnego.

Nowe linie i dłuższe trasy w 2023 roku

Pod koniec ubiegłego roku na terenie Metropolii Krakowskiej funkcjonowało 12 wojewódzkich Autobusowych Linii Dowozowych (ALD – obecnie nazwa zmieniona na Małopolskie Linie Dowozowe). Gminny transport autobusowy funkcjonował w sześciu podkrakowskich jednostkach samorządu terytorialnego.


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o liniach autobusowych

W gminie Wieliczka w zeszłym roku uruchomiono kolejne 3 nowe linie autobusowe zwiększając siatkę połączeń do 12 linii. Nowy system obejmujący 3 linie autobusowe został stworzony w gminie Zielonki, a w gminie Wielka Wieś zaczęła funkcjonować pierwsza linia lokalna. Ponadto na terenie gmin Skawina i Michałowice uruchomiano po jednej nowej linii autobusowej. W gminie Niepołomice liczba linii pozostała bez zmian, wydłużona została natomiast trasa jednej z nich.

Wszystkie linie funkcjonujące w 2023 roku oraz zmiany mające miejsce na początku 2024 roku zostały opisane w tabeli i pokazane na rysunkach ujętych w niniejszym artykule.

Rozwój linii w 2024 roku

Kolejne linie na terenie Metropolii Krakowskiej zostały uruchomione w bieżącym roku. Małopolskie Linie Dowozowe powiększyły się o 3 nowe trasy. Kursująca z Podłęża do Proszowic A37 jest pierwszą linią transportu publicznego przebiegającą przez gminę Igołomia-Wawrzeńczyce. Linia A43 połączyła Kalwarię Zebrzydowską ze Skawiną, a linia A44 z Krakowa do Baczyna zwiększyła dostępność do transportu publicznego na terenie gminy Liszki. Spośród linii gminnych największy wzrost nastąpił w gminie Zielonki, gdzie uruchomiono 3 nowe: W4, W5 oraz W6. Zmiany nastąpiły też w gminie Michałowice.


Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych – OpenStreetMap, Geoportal krajowy

Linię M3 przeorganizowano tam w dwie nowe: M3 i M4. W gminie Niepołomice doszło do istotnych zmian, transport autobusowy przebudowano w dwie nowe linie T1, T2, natomiast dotychczasową linię 1 przemianowano na T4. Z kolei funkcjonująca w gminie Wielka Wieś linia Czajowice – Szyce została wydłużyła do Giebułtowa.

Co jeszcze przyniesie bieżący rok

Wymienione zmiany nie są ostatnimi, które mają zostać zrealizowane w 2024 roku. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych planowane jest uruchomienie linii autobusowych w gminach Zabierzów i Biskupice. Ponadto uruchomienie nowej linii planowane jest na terenie gminy Skawina. 

Stały rozwój gminnych i wojewódzkich linii dowozowych pokazuje rosnące zapotrzebowanie na tę formę transportu nie tylko w codziennych dojazdach do pracy w Krakowie, ale i w podróżach wewnątrz- oraz międzygminnych.

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych – OpenStreetMap, Geoportal krajowy

Kategorie:

  • Mobilność
  • Nasze gminy