Metropolia Krakowska

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) przyjęty przez wszystkie gminy Metropolii Krakowskiej

  • 25.06.2024 13:24
  • Aktualizacja: 12:00 26.06.2024

Proces przyjmowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) przez organy stanowiące Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zostały objęte jego zakresem osiągnął istotny kamień milowy. Wszystkie gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska przyjęły dokument uchwałami Rad Gmin.  

Przyjmowanie założeń SUMP uchwałami organów stanowiących JST zostało zapoczątkowane w grudniu 2023 r. Do dziś SUMP został przyjęty łącznie przez 31 Gmin i Powiatów, w tym wszystkie gminy Metropolii Krakowskiej. Dzięki temu w coraz większym stopniu SUMP staje się dokumentem będącym podstawą współpracy gmin i powiatów ukierunkowanej na zapewnienie mieszkańcom możliwości zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się po całym obszarze.

Aktualna mapa przyjmowania dokumentu przedstawia się następująco: 

Kategorie:

  • Mobilność