Metropolia Krakowska

II Doroczna Konferencja SUMP: Rozwój Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

  • 28.05.2024 12:29
  • Aktualizacja: 12:37 28.05.2024

W dniu 27 maja 2024 roku w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu wzięliśmy udział w II dorocznej konferencji pod tytułem „Rozwój koncepcji planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)”. #teamSMK reprezentował Paweł Guzek. Wydarzenie to miało na celu pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i zostało przeprowadzone w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury pod nazwą „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. 

Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum KPMG/VVA/Ramboll w ramach unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego zarządzanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej Structural Reform Support (DG REFORM).

Główne tematy konferencji

Podczas konferencji omówiono szereg kluczowych tematów, w tym:

  • Zmiany w rozporządzeniu TEN-T: Dyskusje skupiały się na konsekwencjach tych zmian dla planowania mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia roli 432 zidentyfikowanych węzłów miejskich w Europie.
  • Postępy w realizacji projektu SUMP: Przedstawiono aktualny stan wsparcia w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 15 obszarów funkcjonalnych w Polsce.
  • Studia przypadków: Przedstawiciele Obszaru Funkcjonalnego Gniezna oraz Obszaru Funkcjonalnego Elbląga podzielili się swoimi doświadczeniami z prac nad SUMP.

Panelowa dyskusja ekspertów

W ramach panelowej dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz konsorcjum projektowego, omówione zostały wyzwania związane z przygotowaniem SUMP. Poruszono problematyczne kwestie dotyczące procesu uchwalania i weryfikacji prawidłowości przygotowania tych planów.

Dane w planowaniu mobilności

Szczególnie interesującym punktem konferencji były prezentacje dotyczące pozyskiwania i zarządzania danymi w planowaniu mobilności miejskiej. Eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawili krajowe doświadczenia, natomiast przedstawiciele DG MOVE oraz Civity Managements Consultants podzielili się europejskimi praktykami. Dyskusje dotyczyły możliwości wykorzystywania danych w zarządzaniu mobilnością miejską, w tym kontekście wskaźników zrównoważonej mobilności miejskiej.

Więcej informacji o projekcie „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” oraz materiały prezentowane podczas konferencji dostępne są na stronie internetowej https://sumps.pl/.

II Doroczna Konferencja SUMP stanowiła ważne forum wymiany doświadczeń i wiedzy na temat zrównoważonej mobilności miejskiej, a także platformę do dyskusji nad przyszłymi kierunkami rozwoju w tej dziedzinie w Polsce.

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca