Metropolia Krakowska

Rowerowy Maj w gminach Metropolii Krakowskiej

  • 09.05.2024 14:07
  • Aktualizacja: 14:10 09.05.2024

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. W akcję zaangażowane są gminy Metropolii Krakowskiej: Niepołomice, Skawina i Kraków, a inicjatywę organizuje Miasto Gdańsk.

Cel i zasady kampanii

Rowerowy Maj to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim edukacja i promocja aktywnego trybu życia. Każdy uczestnik, który w maju dotrze do szkoły środkiem aktywnym, otrzymuje nagrody, zachęcając jednocześnie do zdrowych nawyków i korzystania z roweru czy hulajnogi jako środka komunikacji.

Historia sukcesu z Gdańska

Pierwsza edycja Rowerowego Maja odbyła się w Gdańsku w 2014 roku, a początkowo przyciągnęła skromną liczbę uczestników. Jednakże już rok później, za sprawą formy łączącej zabawę, rywalizację i edukację, liczba uczestników wzrosła do 11375, co stanowiło 60% uczniów gdańskich szkół podstawowych. To przekonało organizatorów, że warto rozwijać tę inicjatywę i rozpowszechniać ją również w innych miastach.

Zaangażowanie gmin Metropolii Krakowskiej

Gminy Metropolii Krakowskiej, takie jak Niepołomice, Skawina i Kraków, dostrzegły wartość Rowerowego Maja i postanowiły włączyć się w tę akcję. W Niepołomicach 12 placówek, w Skawinie 20 placówek, a w Krakowie aż 124 placówki edukacyjne przyłączają się do inicjatywy, mobilizując społeczność lokalną do aktywnego udziału. 

Zachęcamy do zapoznania się z rankingami kampanii w poszczególnych gminach:

Ranking zawiera informacje o ilości aktywnych uczestników, liczbie przejazdów i frekwencji poszczególnych placówek.

Koordynatorzy miejscy, tak jak Klaudia Kowalczyk w Niepołomicach, Roman Gdula, Magdalena Turkawska i Ewelina Ambrożkiewicz-Ziętek w Skawinie, oraz Dariusz Niewitała w Krakowie, odgrywają kluczową rolę w organizacji Rowerowego Maja na terenie swoich gmin, koordynując działania i wspierając uczestników.

Poprzez zaangażowanie w Rowerowy Maj, gminy Metropolii Krakowskiej dążą nie tylko do promocji zdrowego trybu życia, ale także do tworzenia bezpieczniejszego i przyjaźniejszego środowiska dla rowerzystów, redukując tym samym liczbę samochodów dowożących dzieci do szkół i przedszkoli.

Rowerowy Maj to inicjatywa, która stanowi istotny krok w kierunku budowania społeczeństwa aktywnego i świadomego, dbającego o własne zdrowie i środowisko.

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca
  • Nasze gminy