Metropolia Krakowska

RAPORT Z WARSZTATÓW CHARRETTE

  • 16.04.2024 15:29
  • Aktualizacja: 15:30 16.04.2024

W dniach 25-31 sierpnia, w Pałacyku Sokół na terenie Parku Miejskiego w Skawinie przeprowadzono czterodniowe warsztaty Charrette, w ramach których odbyły się spotkania otwarte i dyskusje oraz szereg sesji tematycznych i projektowych. Miały one na celu wypracowanie wspólnej wizji rozwoju kwartału Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Niezastąpioną wartością formy warsztatowej było poznanie i skonfrontowanie w jednym miejscu i czasie różnych perspektyw i opinii dotyczących bardzo szerokiej tematyki – od usług publicznych, transportu, bezpieczeństwa, po walory i niedostatki przestrzeni publicznej, infrastruktury rekreacyjnej i estetyki przestrzeni.  

Czterodniowe warsztaty, podczas których wspólnie można było zastanowić się nad możliwościami poprawy jakości przestrzeni i określić kierunki oczekiwanych zmian, potwierdziły swoją zasadność i skuteczność jako fundamentalny element nowoczesnego warsztatu urbanistycznego. 

Zaproponowana w projekcie metoda uwzględniła szereg narzędzi partycypacyjnych, włączających: swobodną dyskusję, burzę mózgów, adresowanie potrzeb, wybór priorytetów, wybór kierunku z palety opcji i poszukiwanie rozwiązań poprzez wspólne szkicowanie i pracę na makiecie. 

Jednym z istotnych elementów procesu było wspólne mapowanie miejsc krytycznych, punktów istotnych dla mieszkańców (collective memory), a także braków, konfliktów i barier przestrzennych.  

Szczegółowy raport podsumowujący (w języku polskim i angielskim) wraz z wizualizacją urbanistyczną znajdą Państwo poniżej: 

K.Racoń-Leja, M.Leja, T.Jeleński, SCK Charrette – 3D Model – FINAL

K.Racoń-Leja, T.Jeleński, SCK Charrette – Workshop

Report ENG – FINAL

Zachęcamy do zapoznania z materiałami!

Wykonawca zamówienia

Konsorcjum osób fizycznych: Tomasz Jeleński i Kinga Racoń-Leja

Kategorie:

  • Mobilność