Metropolia Krakowska

Efekty realizacji projektów Strategii ZIT dot. zrównoważonej mobilności zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  • 16.04.2024 10:05
  • Aktualizacja: 10:17 16.04.2024

Wraz z końcem 2023 r. został zakończony okres kwalifikowalności wydatków w ramach poddziałania 4.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jest to okazja do podsumowania efektów realizacji projektów Strategii ZIT na lata 2014-2020 w zakresie zrównoważonej mobilności zrealizowanych ze środków tego programu. 

Kanał Łączański | fot. K. Skrzybalski, UMiG w Skawinie

W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM zrealizowane zostały łącznie 43 projekty przewidujące realizację infrastruktury zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów „Parkuj i jedź”, infrastruktury dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów „Bike & ride”, zakupu taboru autobusów niskoemisyjnych, budowy przystanku kolejowego Kraków Sanktuarium i systemu informacji dla podróżujących na terenie Krakowa. Szczegółowe zestawienie osiągniętych w ww. projektach wskaźników zawiera poniższa tabela. 

 

Nazwa wskaźnika 

Jednostka miary 

Osiągnięta wartość 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego (autobusy) w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. 

219 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. 

20 808 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” 

szt. 

30 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

szt. 

1 862 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej 

km 

78,27  

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 

szt. 

33 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 

szt. 

561 

 

W ramach projektów Strategii ZIT 2014-2020 współfinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020 w poszczególnych gminach powstały następujące parkingi „Parkuj i jedź”/punkty przesiadkowe powiązane z systemem komunikacji zbiorowej (kolejowej, tramwajowej lub autobusowej): 

- Miasto Kraków (Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów, Mydlniki-Wapiennik, Swoszowice), 

- Gmina Biskupice (Trąbki, Biskupice), 

- Gmina Czernichów (Czernichów, Zagacie), 

- Gmina Kocmyrzów-Luborzyca (Zastów, Baranówka, Łuczyce, Goszcza, Kocmyrzów), 

- Gmina Michałowice (Michałowice), 

- Miasto i Gmina Niepołomice (Niepołomice, Podłęże Północ, Podłęże Południe, Wola Batorska), 

- Miasto i Gmina Skawina (Skawina, Radziszów), 

- Miasto i Gmina Świątniki Górne (Świątniki Górne), 

- Miasto i Gmina Wieliczka (Węgrzce Wielkie, Kokotów, Janowice, Byszyce) 

- Gmina Zabierzów (Zabierzów) 

Z kolei zakres zrealizowanej infrastruktury rowerowej obejmował infrastrukturę liniową w postaci dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych w następujących lokalizacjach: 

- Miasto Kraków (Powstańców - Strzelców, Armii Krajowej - Jasnogórska, Teligi – Ćwiklińskiej, Salwator – Most Zwierzyniecki, wzdłuż ul. Księcia Józefa, Babińskiego – Skotnicka, wzdłuż ul. Nowohuckiej i Kocmyrzowskiej, Piasta Kołodzieja – Srebrnych Orłów – Wiślicka, Konopnickiej – Kamieńskiego wraz z kładką pieszo-rowerową nad ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Zakopiańskiej, wzdłuż al. 29 listopada, wzdłuż ul. Bunsha, wzdłuż rzeki Rudawy), 

- Gmina Biskupice (Trąbki – Biskupice), 

- Gmina Czernichów (Czernichów – Zagacie), 

- Gmina Michałowice (Więcławice – Raciborowice, Książniczki – Kończyce – Raciborowice), 

- Miasto i Gmina Niepołomice (Niepołomice, Staniątki i Podłęże w relacji do węzłów przesiadkowych), 

- Miasto i Gmina Skawina (infrastruktura rowerowa w Skawinie wzdłuż ul. Kolejowej, Radziszowskiej, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Kublińskiego, Popiełuszki, Kazimierza Wielkiego, Os. Ogrody, Korabnickiej, Krakowskiej, Niepodległości, Tynieckiej, Piłsudskiego; wzdłuż ul. Zawodzie, Jana Pawła II i Skawińskiej w Radziszowie, wzdłuż Kanału Łączany – Skawina) 

- Miasto i Gmina Wieliczka (Wieliczka – Kraków wzdłuż DK 94), 

- Gmina Wielka Wieś (Modlnica – Kraków, ul. Hermana w Giebułtowie), 

- Gmina Zabierzów (Więckowice – Karniowice, Aleksandrowice – Balice), 

- Gmina Zielonki (ul. Graniczna w Zielonkach, infrastruktura rowerowa w Węgrzcach, Dziekanowicach, Bosutowie i Boleniu) 

Projekty dot. zakupu taboru autobusowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie zakupiło łącznie 207 niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów (standardowych oraz przegubowych) na potrzeby obsługi miejskich i aglomeracyjnych linii Komunikacji Miejskiej w Krakowie, a Miasto i Gmina Wieliczka 12 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby obsługi linii Wielickiej Komunikacji Miejskiej. 

Efekty realizacji projektów Strategii ZIT na lata 2014-2020 współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w uproszczonej formie przedstawia poniższa mapa. 

Kategorie:

  • Mobilność
  • Nasze gminy
  • Współpraca