Metropolia Krakowska

Projekt EKOTEAM: spotkanie podsumowujące realizację projektu

  • 29.01.2024 08:50
  • Aktualizacja: 09:19 30.01.2024

25 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu EKOTEAM. W gronie ekodoradców działających w gminach Metropolii Krakowskiej przeanalizowano podjęte działania oraz wyciągnięto wnioski umożliwiające wdrożenie usprawnień w dalszej pracy. 

11

Spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące realizację projektu stanowiło okazję zarówno do weryfikacji działań i efektów pracy, jak i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Zaplanowano także kolejne działania. Mając na uwadze zakończenie projektu Eko Team w marcu 2024 r., zaplanowano kampanię informacyjną podsumowującą efekty realizacji projektu. Podczas spotkania został zaprezentowany materiał filmowy podsumowujący prace ekodoradców, na kanwie którego przygotowane zostaną działania informacyjne. 

Podczas spotkania, przedstawiciele Biura SMK omówili wymagania jakie stawia Europejski Bank Inwestycyjny (operator projektu) w ramach opracowania sprawozdania końcowego. Podsumowano również łączne ilości i wartości przeprowadzonych inwestycji oraz ich pozytywny wpływ na środowisko tych inwestycji. 

Spotkanie zakończyły podziękowania dla ekodoradców za wieloletnią pracę przy realizacji projektu, które złożył Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Daniel Wrzoszczyk, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 

Projekt EKOTEAM 

Celem realizowanego od 2020 r. projektu było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji przez mieszkańców, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt jest efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza. 

Efekty realizacji projektu

 

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Nasze gminy
  • Współpraca