Metropolia Krakowska

Zakochując się w centrum miast: sieć URBACT Cities@Heart już tu jest!

  • 04.12.2023 13:50
  • Aktualizacja: 13:29 05.02.2024

W ramach europejskiego programu URBACT IV dziesięć europejskich obszarów miejskich łączy się, tworząc Cities@Heart, sieć dedykowaną wymianie najlepszych praktyk i innowacji w celu poprawy zarządzania centrami miast.

Porozmawianie z piekarzem z okolicy, spotkanie ze starym przyjacielem, znalezienie wszystkiego, czego potrzebujesz w jednym miejscu: to tylko niektóre z powodów, dla których czujemy się tak przywiązani do centrów naszych miast. Jednak dzisiaj, w XXI wieku, centra miast stoją w obliczu czegoś więcej niż tylko niewielkiej konkurencji. Od powstania dużych sklepów i franczyz po wszechobecność handlu internetowego, obszary śródmiejskie straciły część swojej przewagi. W wyniku rozrostu miast i rosnącej wartości nieruchomości fragmentacja przestrzenna naszych miast jeszcze bardziej nadwyręża odporność głównych ulic. Pomimo tych wszystkich wyzwań centra miast są warte zrozumienia, obrony i ulepszania. Właśnie tu z pomocą przychodzi sieć planowania działań URBACT Cities@Heart.

Rynek w Celje, Słowenia

Program URBACT, wspierany ze środków EFRR Unii Europejskiej, promuje zrównoważony rozwój obszarów miejskich w miastach Europy, zarówno dużych, jak i małych. W tym roku rozpoczyna się URBACT IV, czwarta iteracja programu, w ramach której uruchomiono 30 Sieci Planowania Działań w całej Europie i krajach IPA. Wykorzystując zrozumienie zarządzania i uznając przekrojową koordynację między sektorem publicznym, prywatnym i obywatelskim za siłę napędową zmian, partnerzy Cities@Heart będą współpracować, stosując podejście oparte na danych, aby planować, monitorować i oceniać wdrażane polityki w rdzeniu miejskim . Przez następne 2,5 roku Cities@Heart będzie mobilizować dziesięć europejskich obszarów miejskich. Partnerzy sieci będą współpracować, aby zrozumieć sposób funkcjonowania centrów miast i stworzyć nowe narzędzia monitorowania do wykorzystania w inicjatywach ulepszających centra miast. 

Metropolia Grand Paris (Métropole du Grand Paris, Francja) koordynuje sieć jako Partner Wiodący. Mająca duże doświadczenie w polityce rewitalizacji śródmieścia, Metropolia Wielkiego Paryża jest podmiotem publicznym reprezentującym 131 miast francuskiego regionu stołecznego, w tym miasto Paryż. Wyposażona w szerokie doświadczenie w lokalnej gospodarce, architekturze i planowaniu urbanistycznym, Mar Santamaria Varas z Barcelony będzie wspierać sieć jako główny ekspert. Do dziesięciu partnerów sieciowych należą: 

Każdy partner w sieci stoi przed własnymi wyzwaniami: utratą mieszkańców na rzecz przedmieści, słabo rozwiniętymi lokalnymi sieciami handlowymi, konfliktami generowanymi przez intensywne wykorzystanie przestrzeni publicznej, przejściem do środowisk, po których można chodzić pieszo i bez samochodów, gentryfikację i nadmierną turystykę, równość płci i włączenie społeczne... Jednak wszyscy partnerzy mogą zgodzić się co do jednego: centra miast to miejsca wyjątkowe i nie tylko dlatego, że mają pewien urok emocjonalny: naprawdę są siłą napędową naszych społeczeństw. Utrzymanie zdrowego serca śródmieścia jest kluczem do zapewnienia rozwoju lokalnej gospodarki i doborostanu mieszkańców.


Mural zamówiony przez miasto Fleurus, Belgia

W trakcie istnienia sieci partnerzy projektu będą mieli okazję podróżować po całej Unii Europejskiej, aby zobaczyć z pierwszej ręki przykłady rozwiązań miejskich napędzających zmiany na rzecz lepszych miast, biorąc udział w międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez różnych partnerów projektu. Na dobry początek Sekretariat URBACT był gospodarzem Letniego Uniwersytetu w Malmö w Szwecji w dniach 28–30 sierpnia. Tutaj partnerzy projektu spotkali się po raz pierwszy, aby omówić ramy swoich sieci, budować potencjał i dowiedzieć się więcej o metodologii URBACT na rzecz lepszych miast.


Metropolia Krakowska, Rynek Główny w Krakowie

W miesiącach jesiennych ekspert wiodący Mar Santamaria-Varas podróżowała wraz z przedstawicielami Partnera Wiodącego (Metropolii Grand Paris) odwiedzając dziesięciu partnerów projektu rozsianych po całej Unii Europejskiej. Od Polski po Grecję, od Chorwacji po Portugalię – każde spotkanie pozwoliło na dogłębny wgląd w obszary miejskie każdej sieci. 
Pierwsze międzynarodowe spotkanie sieci zaplanowano na 6–7 grudnia w Sligo w Irlandii. Po zakończeniu podstawowej wizyty studyjnej z partnerami projektu ustalenia pozwolą sieci przejść od wiedzy do działań, wyznaczając plan działania na następne dwa lata.


Granada, Hiszpania

Działania sieci są już w toku! Projekt Cities@Heart rozpoczyna się niezwykle ekscytująco. Odwiedzaj regularnie stronę LinkedInstronę sieci URBACT,, aby być na bieżąco z informacjami o działaniach i wynikach projektów!
 

Autor: Suzanne Pergal, Communication Officer Cities@Heart
Tłumaczenie: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Sylwia Wrona, Communication 

Kategorie:

  • Współpraca
  • Nasze gminy