Metropolia Krakowska

Smak Metropolii - podsumowanie współpracy metropolitalnej w 2023 r.

  • 02.01.2024 07:32
  • Aktualizacja: 07:40 05.01.2024

Strategia rozwoju ponadlokalnego, uchwalona w 2021 r., określa wspólne cele 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska na rzecz rozwoju ponadlokalnego w 7 dziedzinach współpracy. Zrealizowane w 2023 r. projekty oraz zdobyte doświadczenia pokazują realną wartość wspólnego działania i spójnego myślenia o przyszłości obszaru.


Najważniejsze efekty wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030 zaprezentowane zostały w poniższym materiale filmowym oraz w specjalnym wydaniu Magazynu metropolitalnego  (KLIKNIJ TUTAJ). To kolejny rok, w którym wprowadzamy w życie założenia oraz realizujemy zadania wynikające z tego dokumentu, konsekwentnie zbliżając się ku celowi naszej metropolitalnej podróży. Jest nią wspólnie tworzona #MetropoliaMożliwości!

Kategorie:

  • Współpraca
  • Inteligentne zarządzanie
  • Mobilność
  • Gospodarka
  • Środowisko i przestrzeń
  • Edukacja
  • Kultura czasu wolnego
  • Usługi społeczne