Metropolia Krakowska

Patronat Skarby Blisko Krakowa

  • 09.02.2024 15:50
  • Aktualizacja: 13:47 21.02.2024

Stowarzyszenie Blisko Krakowa, organizując konkurs na współorganizację przedsięwzięcia – patronat Skarby Blisko Krakowa, pragnie wesprzeć te inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne, których celem jest wykorzystanie atrakcji turystycznych i lokalnego dziedzictwa dla rozwoju tożsamości, integracji społeczności i promocji obszaru Blisko Krakowa.

Nabór wniosków potrwa od 12 do 20 lutego 2024 r. Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru Blisko Krakowa, tj. z gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów.

Przedsięwzięcia zgłaszane w konkursie dotyczyć muszą organizacji wydarzeń promujących lokalną kulturę i dziedzictwo przyrodnicze z wykorzystaniem produktu turystycznego pn. Skarby Blisko Krakowa. Wydarzenia mogą mieć charakter:

  • warsztatów, 
  • spotkań, 
  • koncertów, 
  • wystaw, 
  • targów wyrobów tradycyjnych, kulturalnych, sportowych krajoznawczych i/lub rekreacyjnych

organizowanych na terenie gmin obszaru Blisko Krakowa. 

Pula środków w tegorocznej edycji wynosi 30 000 zł, jedno wydarzenie może uzyskać wsparcie w wysokości 2 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej.

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego
  • Inne