Metropolia Krakowska

Międzynarodowe spotkanie w Portugalii: wymiana doświadczeń w ramach sieci Cities@Heart

  • 20.06.2024 17:01
  • Aktualizacja: 17:10 20.06.2024

W dniach 18 i 19 czerwca w Portugalii odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Cities@Heart, mające na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zarządzaniu centrami miast. Spotkanie było kluczowym momentem dla Metropolii Krakowskiej, która jako partner projektu, wraz z gminą Niepołomice, przygotowuje pilotażowy projekt mający na celu upłynnienie ruchu samochodowego w centrum miasta. W trakcie spotkania omówiono m.in. zarządzanie mobilnością, integrację danych oraz rewitalizację przestrzeni miejskich, co ma przyczynić się do stworzenia zrównoważonych i atrakcyjnych przestrzeni miejskich.

16

Dzień 1: poznajemy dobre praktyki 

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od wizyty w Museo da Olaria w Barcelos. Dr Nuno Rodrigues, dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki, Młodzieży i Sportu, zaprezentował temat tożsamości centrum miasta. Omówiono, jak Barcelos wykorzystuje swoje dziedzictwo rzemieślnicze jako źródło rozwoju gospodarczego i lokalnej tożsamości.

Następnie uczestnicy odwiedzili Famalicão, gdzie zaprezentowano inicjatywę B SMART. Główne tematy obejmowały zarządzanie mobilnością i logistyką za pomocą nowoczesnych platform. Famalicão przedstawiło swoje podejście do integracji danych w celu optymalizacji miejskich procesów logistycznych.

Wizyta w Guimarães skupiła się na tożsamości miasta, projekcie Bairro C – Paths of Culture and Creativity oraz dziedzictwie UNESCO. Guimarães przedstawiło swoje doświadczenia z tworzeniem cyfrowych dzielnic oraz rozwijaniem kulturalnych i kreatywnych przestrzeni miejskich.

Dzień 2: Międzynarodowe Dyskusje i Warsztaty

Drugiego dnia w hotelu Mercure Braga Centro Hotel odbyła się dyskusja okrągłego stołu na temat tożsamości centrum miasta. W debacie wzięli udział burmistrzowie z czterech miast: Ricardo Rio (Braga), Mário Constantino Lopes (Barcelos), Mário Passos (Famalicão) i Domingos Bragança (Guimarães). Omówiono różne aspekty tożsamości miejskiej, takie jak kultura, dziedzictwo, dane i środowisko.

Popołudniowe warsztaty skupiły się na planowaniu działań zintegrowanych oraz małych skal działaniach. Uczestnicy wymieniali się wiedzą na temat nowych modeli dostaw i tożsamości centrum miasta, co stanowiło istotny element w procesie tworzenia zrównoważonych i atrakcyjnych przestrzeni miejskich.

Ostatnia część spotkania obejmowała wizytę w Bradze, gdzie omówiono projekty rewitalizacji rynku oraz tworzenia cyfrowych dzielnic. Przedstawiono również różne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności centrum miasta.

 

Spotkanie w Portugalii w ramach sieci Cities@Heart było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między europejskimi miastami. Metropolia Krakowska, jako partner projektu, wraz z gminą Niepołomice, przygotowuje pilotażowy projekt mający na celu upłynnienie ruchu samochodowego w centrum miasta, czerpiąc inspiracje z rozwiązań zaprezentowanych podczas wizyt studyjnych. Dzięki współpracy międzynarodowej, miasta mogą skuteczniej realizować swoje cele zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca