Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska dołącza do Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2024-2026

  • 23.04.2024 10:33
  • Aktualizacja: 10:36 23.04.2024

Metropolia Krakowska dołączyła do Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2024-2026 (PIM3). Ta inicjatywa, prowadzona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Światowym, ma na celu wsparcie rozwoju miast poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju oraz wymianę doświadczeń między różnymi regionami. 

Projekt PIM skupia się na trzech głównych obszarach tematycznych: efektywności energetycznej, kompaktowych strukturach miejskich oraz dostępności mieszkań. Metropolia Krakowska z Dąbrową Górniczą, Gdynią, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Lesznem, Łomiankami, Płockiem, Włocławskiem, Zduńską Wolą oraz Zieloną Górą współpracować będą w sieci tematycznej miasto kompaktowe.   

Jakie korzyści niesie to przyłączenie się do PIM dla samej Metropolii? 

Po pierwsze, Metropolia Krakowska będzie miała dostęp do zindywidualizowanego wsparcia ekspertów Banku Światowego oraz ekspertów resortowych przez cały okres trwania projektu. To oznacza, że będzie mogła skorzystać z najnowszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 

Po drugie, uczestnictwo w PIM umożliwi metropolii systematyczną i długoterminową wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi miastami. Ta współpraca pozwoli na poszerzenie sieci kontaktów oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań na lokalne wyzwania. 

Po trzecie, przyłączenie się do PIM otworzy przed Metropolią Krakowską możliwość bezpośredniej komunikacji z ministerstwami zaangażowanymi w inicjatywę. Dzięki temu metropolia będzie miała wpływ na identyfikację wyzwań systemowych oraz kształtowanie rekomendacji dla polityk krajowych, co może przyczynić się do lepszego dostosowania działań rządowych do potrzeb miast i obszarów funkcjonalnych. 

Projekt PIM, od momentu swojego powstania w 2017 roku, stanowi istotną odpowiedź na potrzeby rozwojowe polskich miast. Poprzez promocję i wymianę wiedzy oraz doświadczeń między miastami, inicjatywa ta stara się wzmacniać potencjał rozwojowy regionów.  

Jednakże, aby osiągnąć te cele, niezbędna jest aktywna współpraca i zaangażowanie wszystkich uczestników projektu. Metropolia Krakowska, wraz z innymi miastami uczestniczącymi w PIM, będzie musiała działać wspólnie, dzielić się swoimi najlepszymi praktykami oraz wspierać się nawzajem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych informacji dotyczących dalszych etapów współpracy Metropolii Krakowskiej w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast. Bez wątpienia będzie to ciekawy czas dla regionu, pełen nowych wyzwań i możliwości rozwoju. 

Więcej informacji o Partnerskiej Inicjatywie Miast: Partnerska Inicjatywa Miast - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Współpraca