Metropolia Krakowska

Lider w skali kraju

  • 16.04.2024 12:20
  • Aktualizacja: 12:27 16.04.2024

Pozycja, w jakiej aktualnie znajduje się miasto, jest wynikiem wieloletnich starań Prezydenta Krakowa o wprowadzenie uchwały antysmogowej, zakazującej stosowania paliw stałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Pierwszy taki apel został wystosowany do Marszałka Województwa Małopolskiego już w 2009 r. Pierwsza uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego już w 2013 r. została zaskarżona i  uchylona  przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2015 r. Jednak Gmina nie zniechęcała się i sukcesywnie prowadziła działania w kierunku likwidacji palenisk węglowych.

W 2016 r., dzięki zmianom w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta Krakowa ponownie wnioskował do Marszałka Województwa Małopolskiego o wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych na terenie Miasta Krakowa. W rezultacie 15 stycznia 2016 r. przyjęto uchwałę wprowadzającą zakaz stosowania węgla i drewna od 1 września 2019 r. Rok 2016 był również przełomowy dla prowadzonego przez miasto od 20 lat Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W trosce o umożliwienie wszystkim mieszkańcom zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny wysokość dotacji jaką można było otrzymać na ten cel wynosiła nawet 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Tylko w ciągu ostatnich 7 lat, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, zlikwidowano w Krakowie ponad 20 tys. palenisk węglowych, na wymianę których miasto przeznaczyło blisko 300 mln złotych.  Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, w którym proces ograniczania niskiej emisji przebiegałby tak szybko, jak w Krakowie. Rekordowy okazał się rok 2017, w którym w ramach PONE zlikwidowano ponad 6 tys. pieców, kotłów i kominków, co przełożyło się na blisko 86 mln zł dotacji. Rok 2018 przyniósł likwidację kolejnych 4 tys. nieekologicznych systemu ogrzewania i ponad 50 mln zł wsparcia na ten cel. Szacujemy, że do zlikwidowania w roku 2019 pozostało 4 tys. pieców.

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń