Metropolia Krakowska

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska_inauguracja

 • 22.03.2024 12:53
 • Aktualizacja: 11:20 25.03.2024

22 marca o godz. 11.00 odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W wydarzeniu wzięli udział: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Walnego Zebrania Członków, przedstawiciele gmin członkowskich zaangażowani w rozwój współpracy metropolitalnej.  

42

Wydarzenie umożliwiło podsumowanie efektów działalności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w gronie osób, które odpowiedzialne były za kreowanie współpracy metropolitalnej na przestrzeni 10 lat.   – Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia nie była łatwa. Wymagała wielu miesięcy wspólnych rozmów i ustaleń. Jednak dzięki odważnej decyzji Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego o zawiązaniu formalnej współpracy oraz naszemu solidarnemu, konsekwentnemu działaniu, dzisiaj możemy z satysfakcją spojrzeć na efekty naszej współpracy – mówił Witold Słomka, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, kadencji 2014-2018. – Wiele dobrego zrobiliśmy w ostatnich 10 latach. Efekty naszej metropolitalnej współpracy to owoce wspólnych, jednomyślnych decyzji. Chociaż różnimy się – każda gmina Metropolii Krakowskiej jest inna, to właśnie w poszanowaniu tej różnorodności oraz umiejętności rozmowy i wspólnego podejmowania decyzji, tkwi nasza siła – dodaje Elżbieta Burtan, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia MK, Wójt Gminy Zabierzów.  

Odznaczenia Honoris Gratia

Spotkanie stało się wyjątkową okazją do uhonorowania ośmiu niezwykłych osób, których wysiłek i zaangażowanie w budowaniu fundamentów współpracy metropolitalnej zostały nagrodzone przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia. Ich inspirująca praca oraz nieustanny wkład w rozwój społeczności lokalnej i kreowanie synergii między różnymi sektorami były kluczowe dla umacniania więzi metropolitalnych. Wyróżnienie to nie tylko docenia ich dotychczasowe osiągnięcia, lecz także stanowi zachętę do kontynuowania tej wartościowej misji, która przyczynia się do harmonijnego rozwoju metropolii krakowskiej.

Odznaką Honoris Gratia nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa odznaczeni zostali:

 • Elżbieta Burtan;
 • Julita Ewert-Stawowy;
 • Paweł Guzek;
 • Marek Jamborski;
 • Maria Piątkowska;
 • Roman Ptak;
 • Witold Słomka;
 • Daniel Wrzoszczyk.

W duchu partnerskiej współpracy  

Dziesięć lat temu powstało Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które stało się przestrzenią przemyślanej współpracy gmin, dążącej do wspierania wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego.  

Inauguracja 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska to moment refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami, ale także inspiracji do dalszej pracy nad rozwojem w duchu partnerskiej współpracy i solidarności. – Kształtowanie współpracy metropolitalnej przypadło w udziale włodarzom trzech kadencji samorządowych. W budowanie Metropolii zaangażowani byli szefowie gmin, ale też ponad 200 urzędników, którzy współpracują ze sobą na co dzień. Wypracowanie zaprezentowanych efektów nie byłoby też możliwe gdyby nie koordynacyjna rola Biura Metropolii Krakowskiej i jego zaangażowanych pracowników. Można śmiało powiedzieć, że obecnie tworzymy społeczność metropolitalną, która dba o to, aby codzienne życie mieszkańców naszego obszaru było coraz lepsze – mówi Jacek Majchrowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska  

Kamienie milowe rozwoju partnerstwa 

Początki współpracy gmin, zainicjowało w 2013 roku  Ministerstwo Rozwoju dając możliwość pozyskania funduszy na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. W efekcie sześciomiesięcznych rozmów między przedstawicielami Miasta Krakowa i sąsiednich gmin uzgodniono szczegóły współpracy i 27 marca 2014 r. podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Kraków i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Otworzyło to nowy rozdział w historii relacji pomiędzy Miastem Krakowem a okolicznymi gminami, stając się fundamentem zintegrowanego rozwoju obszaru. 

Pierwszym wyzwaniem Stowarzyszenie Metropolia Krakowska było uzgodnienie wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, dzięki której gminy Metropolii Krakowskiej otrzymały ponad 1,5 mln zł na realizację  projektów służących  poprawie jakości powietrza, wymianie taboru autobusowego, budowie  parkingów park&ride czy ścieżek rowerowych. 

2018 rok to czas znacznej intensyfikacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Gminy Metropolii przyjęły „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r.”  

14 grudnia 2021 r. nastąpiło kolejne ważne wydarzenie dla współpracy metropolitalnej – przyjęta została Strategia Metropolia Krakowska 2030, stanowiąca pionierski w skali kraju, dokument rozwoju ponadlokalnego, który wskazuje cele i kierunki działań w 7 dziedzinach współpracy.  

Efektem wieloletniej pracy, rozmów i ustaleń w dziedzinie mobilności było uruchomienie sprzedaży Biletu Metropolitalnego. Istotnym wydarzeniem było także przyjęcie 28 listopada 2023 roku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który obejmuje założenia mobilności i transportu dla 36 gmin obszaru funkcjonalnego Krakowa.  

Najnowszym dokumentem współpracy jest przyjęta w grudniu 2023 r. nowa Strategia ZIT Metropolii Krakowskiej, dzięki której do gmin Metropolii Krakowskiej na kolejne pięć lat trafi 154,96 mln euro.   

Warto podkreślić, że realizując ideę współpracy, Metropolia Krakowska bierze udział w wielu sieciach współpracy oraz projektach międzynarodowych.  

Przestrzenią do współpracy są fora tematyczne, wizyty studyjne oraz coroczne Forum Metropolii Krakowskiej. Stowarzyszenie było inicjatorem podpisania deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej przez 20 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz powiaty krakowski i wielicki. 

Silne fundamenty współpracy 

Przez ostatnie 10 lat, łącząc siły, Metropolia Krakowska zbudowała silne i owocne partnerstwo, które charakteryzuje głębokie zaangażowanie, wzajemny szacunek, a także otwartość na innowacje. Ta wyjątkowa synergia pomiędzy różnymi jednostkami samorządowymi jest dowodem na to, że dzięki współpracy można realizować ambitne cele i kształtować przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju oraz wspólnie budować lepsze jutro dla naszych mieszkańców. „Wkrótce zakończymy kolejną kadencję samorządową. Jestem przekonany, że położyliśmy fundamenty, na których następujący po nas samorządowcy, będą mogli rozwijać współpracę w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Dziękuję za Wasze zaufanie i wieloletnie wsparcie w służeniu metropolitalnemu obszarowi Krakowa” – Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu SMK.  

Kategorie:

 • Inteligentne zarządzanie
 • Współpraca