Metropolia Krakowska

Jakość życia w miastach określanych jako Smart City_ankieta

  • 08.01.2024 12:08
  • Aktualizacja: 12:10 08.01.2024

W imieniu Anny Bik z Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, realizującej badania naukowe dotyczące jakości życia w kontekście Smart City, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Opinia mieszkańców stanowi kluczowy element badań i ma znaczenie dla rozwoju nauki - pozowoli zrozumieć oczekiwania mieszkańców oraz zaplanować działania polepszające jakość życia. 

Smart cities stanowi jedną z koncepcji rozwoju współczesnego miasta, która jest odpowiedzią na zmiany technologiczne i klimatyczne XXI wieku. Smart city można określić jako miasto, które w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dąży do zrównoważonego rozwoju własnego (gospodarczego, społecznego itp.) oraz jego otoczenia (jakość życia, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie, turystyka itp.). Osiągnięcie tych zamierzeń wymaga zaangażowania mieszkańców, aby optymalnie zaspokoić ich potrzeby.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane tylko na potrzeby prowadzonych badań naukowych. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny online po klknięciu w link: https://forms.gle/wqxkmnisumNRRNzd9
 

Kategorie:

  • Współpraca