Metropolia Krakowska

#ekoPOROZUMIENIE samorządu terytorialnego

  • 16.04.2024 12:17
  • Aktualizacja: 12:17 16.04.2024

W 2018 roku gminy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska otrzymały wspólną nagrodę w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konkursie „#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”. W konkursie doceniona została prowadzona na przełomie 2017/2018 roku wspólna kampania edukacyjno-informacyjną pod hasłem Bądźmy razem w walce o czyste powietrze!, której przyznano nagrodę w kategorii „#ekoPOROZUMIENIE samorządu terytorialnego”.

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń