Metropolia Krakowska

Projekt EKO TEAM jako nowy kierunek wsparcia środowiska w Metropolii Krakowskiej

Celem projektu jest zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji przez mieszkańców, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.


Projekt jest efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza. Ponadto jego realizacja przyczyni się do efektywnego wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Cele:

Cele w projekcie

 • 138 GWh

  Oszczędność energii

 • 104 000 t

  Redukcja CO2

 • 12 GWh

  Odnawialne źródła energii

 • Kontakty ekodoradców z mieszkańcami Gminy, w celu udzielania porad i świadczenia doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii – doradztwo świadczone poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, pocztą tradycyjną oraz osobiście – w urzędzie, w domu mieszkańca, podczas spotkań i wydarzeń;
 • Prowadzenie pogłębionych wywiadów i rozmów ekodoradców z mieszkańcami w zakresie dostępnych technologii i metod sprzyjających podnoszeniu efektywności energetycznej budynku;
 • Pomoc mieszkańcom świadczona przez ekodoradcę w sporządzeniu wniosku aplikacyjnego i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozliczenia;
 • Udzielanie informacji w zakresie obowiązujących programów dofinansowania do inwestycji wchodzących w zakres Projektu EKO TEAM zarówno szczebla lokalnego, jak i regionalnego i krajowego;
 • Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców oraz działań na rzecz zaangażowania lokalnej społeczności"                            
Nazwa gminy Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email
Biskupice Marcelina Słotwińska 12 289 70 95 ekodoradca@biskupice.pl
Justyna Kupiec 12 289 70 80 ekodoradca@biskupice.pl
Czernichów Agnieszka Smaga 12 444 55 77 wew. 104, 515 912 073 agnieszka.smaga@czernichow.pl
Anna Pomarańska-Dudka 12 444 55 77 wew. 104 anna.pomaranska@czernichow.pl
Katarzyna Mrożek 12 444 55 77 wew. 104, 515 912 073 katarzyna.mrozek@czernichow.pl
Ewelina Śmiech 12 444 55 77 wew. 104, 515 912 073 ewelina.smiech@czernichow.pl
Igołomia-Wawrzeńczyce Angelika Pająk 12 287 40 03 wew. 105 ekodoradcaigwa@interia.pl
Karolina Łada 12 287 40 03 wew. 105 ekodoradcaigwa@interia.pl
Kocmyrzów-Luborzyca Justyna Żelazny 12 387 14 10 wew.41 ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Karolina Duk 12 387 14 10 wew.41 ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Kraków Piotr Skałka 12 616 90 87 piotr.skalka@um.krakow.pl
Anna Szyja 12 616 89 79 anna.szyja@um.krakow.pl
Aleksandra Tadewicz-Cieśla 12 616 80 93 aleksandra.tadewicz-ciesla@um.krakow.pl
Aleksandra Czarnik 12 616 94 62 aleksandra.czarnik@um.krakow.pl
Liszki Katarzyna Mrożek 12 257 65 49 k.mrozek@liszki.pl
Paulina Stadnik-Chyrc 12 257 65 49 p.stadnik-chyrc@liszki.pl
Michałowice Magdalena Strona 12 388 76 74 mstr@michalowice.malopolska.pl
Kamil Frankowski 12 388 76 46 kfra@michalowice.malopolska.pl
Mogilany Joanna Renowicz-Czerwińska 12 270 10 13 wew. 204 jczerwinska@mogilany.pl
Beata Kulerz 12 270 10 13 wew. 204 bkulerz@mogilany.pl
Niepołomice Konrad Lembas 12 250 94 54 konrad.lembas@niepolomice.eu
Weronika Baran 12 250 94 54 weronika.baran@niepolomice.eu
Justyna Mitroniuk 12 250 94 54 justyna.mitroniuk@niepolomice.eu
Arkadiusz Gliński 12 250 94 54 arkadiusz.glinski@niepolomice.eu
Skawina Dawid Kapusta 12 277 01 67 d.kapusta@gminaskawina.pl
Aneta Błaszczyk 12 277 01 68 a.blaszczyk@gminaskawina.pl
Sławomira Żurek 12 277 01 68 s.zurek@gminaskawina.pl
Świątniki Górne Paulina Barcik 663 788 004 powietrze@swiatniki-gorne.pl
Wieliczka Krzysztof Sacha 12 263 42 45 607 670 460 ksacha@wieliczka.eu
Magdalena Kołodziejczyk 12 263 42 47 mkolodziejczyk@wieliczka.eu
Mirosław Mrozowski 12 263 42 46 512 870 337 mmrozowski@wieliczka.eu
Anastazja Nowakiewicz 12 263 42 47 anowakiewicz@wieliczka.eu
Elżbieta Waśniowska 12 263 42 46 ewasniowska@wieliczka.eu
Wielka Wieś Monika Cyrek 12 419 17 01 wew.185 m.cyrek@wielka-wies.pl
Anna Stefańczyk 12 419 17 01 wew. 185 a.stefanczyk@wielka-wies.pl
Zabierzów Maciej Biernacki 12 283 07 56 m.biernacki@zabierzow.org.pl
Mikołaj Piwowoński 12 283 07 64 m.piwowonski@zabierzow.org.pl
Barbara Raczyńska 12 283 07 61 b.raczynska@zabierzow.org.pl
Zielonki Grzegorz Pikul 12 285 08 50 wew.315 grzegorz.pikul@zielonki.pl
Adrian Baran 12 285 08 50 wew.310 adrian.baran@zielonki.pl

Dokumenty