Metropolia Krakowska

Pałac Wodzickich

  • Dziedzictwo
  • Igołomia

Położony w ośmiohektarowym parku w stylu angielskim pałac został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w. 

Pałac Wodzickich, mający pełnić rolę wiejskiej rezydencji, został zaprojektowany przez jednego z najwybitniejszych twórców architektury klasycystycznej w Polsce – Piotra Christiana Aignera. 

W pobliżu pałacu znajduje się murowany budynek kuźni pochodzący z początku XIX wieku. Pałac ulokowany jest w parku, o kompozycji wykonanej w stylu angielskim, o powierzchni ok. 8 hektarów. W parku tym znajduje się wiele unikatowych i wiekowych okazów drzew: dęby, lipy, buki i kasztanowce.

Zespół pałacowy: pałac, kuźnia, park z piękną dojazdową Aleją Kasztanową, wpisane są do rejestru zabytków.

Obecnie pałac jest użytkowany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN.