Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wybrało nowe władze - poznaj skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Tematycznych!

  • 28.05.2024 14:58
  • Aktualizacja: 08:18 29.05.2024

Dziś, 28 maja, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK), podczas którego wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz tematycznych. Nowym prezesem jest Aleksander Miszalski, Prezydent Miasta Krakowa.

7

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przede wszystkim ma za zadanie czuwać nad sprawną realizacją Strategii Metropolia Krakowska 2030 oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, reprezentuje Stowarzyszenie i utrzymuje relacje z partnerami zewnętrznymi oraz uczestniczy w międzynarodowych sieciach współpracy. Kluczową rolą Komisji rewizyjnej jest kontrola budżetu SMK i realizacji zadań statutowych.

Komisja ds. Środowiska, Przestrzeni i Mobilności zajmie się zrównoważonym transportem, w tym Biletem Metropolitalnym i integracją systemów transportowych, planowaniem przestrzennym, tematami związanymi z ochroną jakości powietrza, klimatu oraz gospodarki komunalnej. Do zadań Komisji ds. Gospodarki, Edukacji, Spraw Społecznych i Kultury przypadną natomiast zagadnienia związane z promocją gospodarczą, realizacja partnerstw i projektów ze środków zewnętrznych w obszarach edukacji, usług społecznychkultury.            


Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska:
Prezes Zarządu: Aleksander Miszalski
Wiceprezes Zarządu: Łukasz Sęk
Wiceprezes Zarządu: Marek Jamborski
Członek Zarządu: Krzysztof Wołos
Członek Zarządu: Renata Gawlik

Komisja Rewizyjna:
Norbert Rzepisko
Piotr Józefczyk
Rafał Ślęczka

Komisja tematyczna do spraw Środowiska, Przestrzeni i Mobilności: 
Norbert Rzepisko
Mirosław Golanko
Rafał Ślęczka
Barbara Gładysz
Daniel Gajoch
Jerzy Przeworski

Komisja tematyczna do spraw Gospodarki, Edukacji, Spraw Społecznych i Kultury:
Małgorzata Duży
Wojciech Starowicz
Piotr Józefczyk
Michał Hebda
Dorota Kęsek.


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego, integrując działania w 7 dziedzinach współpracy. Nowy zarząd oraz komisje mają przed sobą ambitne zadania, które mają przyczynić się do przemyślanego, zrównoważonego rozwoju tego obszaru na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie