Metropolia Krakowska

Podsumowanie realizacji projektu „Functional Areas in the EU”

  • 29.05.2024 15:08
  • Aktualizacja: 15:18 29.05.2024

W środę, 29 maja 2024 roku, odbyła się końcowa konferencja projektu „Functional Areas in the EU”, organizowana przez Komisję Europejską we współpracy z Bankiem Światowym. Wydarzenie online miało na celu zaprezentowanie głównych wyników, narzędzi oraz rekomendacji wypracowanych w ramach tego dwuletniego pilotażowego projektu.

5

Spotkanie otworzył przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), który podkreślił, że inicjatywa ta miała na celu poprawę zarządzania w obszarach funkcjonalnych w Unii Europejskiej poprzez dostarczenie spersonalizowanego wsparcia merytorycznego i doradztwa dla dwunastu wybranych obszarów funkcjonalnych (FAs) w siedmiu krajach UE.

Wyzwania i potencjały obszarów funkcjonalnych

Kolejna część konferencji, prowadzona przez ekspertów z Banku Światowego, dotyczyła kluczowych wyzwań, które zostały zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu. W prezentacji przedstawiono rekomendacje mające na celu zwiększenie potencjału rozwojowego obszarów funkcjonalnych. Omówiono także złożoność i niuanse podejść do zarządzania nimi, które mają istotne znaczenie dla ich skutecznego funkcjonowania.

Narzędzia metodologiczne: rekomendacje i najlepsze praktyki

Kolejna sesja poświęcona została narzędziom metodologicznym. Eksperci zaprezentowali główne rekomendacje, które koncentrowały się na poprawie koordynacji, planowania oraz procesów wdrożeniowych w ramach obszarów funkcjonalnych. Podkreślono znaczenie zintegrowanego podejścia do planowania oraz konieczność priorytetyzacji inwestycji, a także identyfikacji dodatkowych źródeł finansowania i przyciągania inwestycji prywatnych.

Kluczowe wyniki projektu

W dalszej części spotkania, omówiono główne osiągnięcia projektu oraz narzędzia opracowane w jego ramach. Prezentacja ta była okazją do podsumowania dotychczasowych działań, przedstawienia zdobytych doświadczeń oraz zaprezentowania wypracowanych narzędzi, które mają wspierać obszary funkcjonalne w przyszłych działaniach.

Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania oraz podzielić się swoimi odczuciami z uczestnictwa w projekcie.

Konferencja podsumowująca projekt „Functional Areas in the EU” była ważnym wydarzeniem, które podsumowało dwuletnie wysiłki Komisji Europejskiej i Banku Światowego w zakresie wsparcia rozwoju obszarów funkcjonalnych w UE. Dzięki zidentyfikowanym wyzwaniom, możliwościom oraz opracowanym narzędziom metodologicznym, uczestnicy konferencji otrzymali cenne wskazówki, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich regionów.

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie