Metropolia Krakowska

Nagroda Kryształy Soli - 25 tys. zł dla najlepszej organizacji pozarządowej

  • 10.06.2024 15:21
  • Aktualizacja: 15:57 10.06.2024

Organizacje pozarządowe na co dzień pomagają innym, działają w różnych obszarach, inspirują do działania, realizują ciekawe inicjatywy i ważne projekty oraz zmieniają swoje najbliższe otoczenie. To już XX edycja Konkursu dla najlepszych organizacji pozarządowych Kryształy Soli 2024, która przyznawana jest przez Województwo Małopolskie. Do 31 lipca trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej Nagrody. Organizacja najlepsza z najlepszych – Laureat Grand Prix Kryształy Soli 2024 otrzyma nagrodę finansową - 25 tys. zł.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁY SOLI została ustanowiona w 2005 roku. Jej celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tym roku przypada XX edycja konkursu, dlatego uległ on modyfikacjom, a kategorie zostały odświeżone. Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania oraz dynamicznie zmieniający się III sektor. Do najważniejszych zmian w konkursie wymienić można nowe kategorie Nagrody oraz możliwość udziału laureatów lat poprzednich Nagrody Kryształy Soli w kategorii Małopolska Inicjatywa Pozarządowa. W tym roku mogą zostać docenione nie tylko doświadczone organizacje pozarządowe z Małopolski, najlepsze projekty, których efekty doprowadziły do trwałej zmiany społecznej, ale również mniejsze organizacje działające w społecznościach lokalnych.

Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 3 kategoriach:

1. Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024

W tej kategorii wyróżnione zostaną najlepsze organizacje pozarządowe za całokształt wieloletniej (min. 10 lat) działalności, cieszącej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski. Organizacje, która tworzą pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosują modelowe, niestandardowe metody służące rozwiązywaniu lub łagodzeniu potrzeb społecznych. Organizacje, która posiada zdolność budowania partnerstw wokół wspólnej sprawy i dla dobra wspólnego.

2. Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024

W tej docenione będą lokalne organizacje, które animują życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego. Organizacje, które trafnie definiują oraz zaspokajają potrzeby Małopolan w różnych obszarach życia wspólnotowego np. kulturalne, sportowe, edukacyjne, pomocowe, charytatywne itp. Organizacje, które tworzą przestrzeń i warunki do solidarnego angażowania się mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wokół wspólnych spraw.

3. Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024

W sposób szczególny nagrodzone zostaną ciekawe projekty, które pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski, złagodziły lub rozwiązały dany problem społeczny. Projekty, które zasługują na szczególne uznanie ze względu na swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa małopolskiego w różnorodnych aspektach życia wspólnotowego, w tym do rozwoju małopolskiego społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

Uwaga! W tej kategorii dopuszcza się możliwość zgłoszeń organizacji, które zdobyły już tytuł Laureata Kryształy Soli w latach poprzednich.

Ponadto, Spośród wszystkich laureatów zostanie wybrany LAUREAT GRAND PRIX KRYSZTAŁY SOLI 2024, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Kto może zgłosić organizacje do Nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, inne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r.

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego i klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej poniżej  oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, 12 61 60 121, tel. 12 61 60 522 ngo@umwm.malopolska.pl.

Dokumentacja konkursu https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

 

Źródło: Biuro prasowe UMWM
 

Kategorie:

  • Inne
  • Usługi społeczne