Metropolia Krakowska

Małopolski Kongres Polityki Społecznej "Czy polityka społeczna może się (nie) udać?"

  • 06.06.2024 16:03
  • Aktualizacja: 16:17 06.06.2024

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza na Małopolski Kongres Polityki Społecznej pod tytułem "Czy polityka społeczna może się (nie) udać?", który odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2024 roku w Krakowie. W trakcie Kongresu poruszone zostaną kluczowe kwestie związane z nowoczesną polityką społeczną w kontekście obecnych wyzwań społeczno-ekonomicznych.

Program Kongresu

18 czerwca 2024 - Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Pierwszy dzień Kongresu będzie dedykowany rodzinnej pieczy zastępczej. Uroczystość wręczenia odznaczeń POLONIA MINOR dla rodzin zastępczych będzie wyjątkowym momentem, podkreślającym ich nieocenioną rolę w systemie opieki społecznej.

19 czerwca 2024 - Sesje tematyczne: Drugi dzień Kongresu obejmie liczne sesje tematyczne, skupiające się na najbardziej aktualnych zagadnieniach, takich jak bezpieczeństwo społeczne, zawody pomocowe, niezależne życie i dobro wspólne, a także inwestycje w rozwój usług społecznych. To dzień intensywnych dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

20 czerwca 2024 - Spotkania z przedstawicielami MRPiPS i ROPS: Ostatniego dnia Kongresu uczestnicy spotkają się z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, odpowiedzialnymi za projekty koordynacyjne w zakresie włączenia społecznego. Dodatkowo odbędzie się wspólne posiedzenie Krajowego i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Wydarzenia Towarzyszące

Kongresowi towarzyszyć będzie kilkanaście wydarzeń, takich jak wizyta studyjna w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, przestrzeń doświadczeń innowacji społecznych oraz targi ekonomii społecznej. Te dodatkowe aktywności będą doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i nawiązania wartościowych kontaktów.

Uczestnicy Kongresu

Kongres skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • Przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Pracowników centrów usług społecznych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek wsparcia dziennego i ośrodków interwencji kryzysowej,
  • Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
  • Przedstawicieli sektora ekonomii społecznej,
  • Członków Krajowego i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  • Przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej,
  • Przedstawicieli sektora nauki oraz sektora biznesu.

Rejestracja

Aby wziąć udział w Kongresie, należy przesłać zgłoszenie poprzez formularz dostępny tutaj do 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek) do końca dnia.

W przypadku pytań związanych z Kongresem, prosimy o kontakt z Zespołem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem: 12 422 06 36 wew. 38 lub 35.

Dofinansowanie

Kongres jest dofinansowany przez Unię Europejską z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu!

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Usługi społeczne