Metropolia Krakowska

Bilet metropolitalny – często zadawane pytania

  • 18.08.2023 08:54
  • Aktualizacja: 09:31 18.08.2023

Od 1 sierpnia przejazdy pociągami, tramwajami i autobusami są prostsze, ponieważ przewoźnicy wzajemnie honorują bilety metropolitalne. Oznacza to, że nowy bilet na autobus i tramwaj uprawnia również do podróżowania koleją – w gminach, które podpisały porozumienie. Jak brzmią najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania nowego rodzaju biletu? Odpowiedzi poniżej

MPK w Krakowie

Co to jest bilet metropolitalny i do czego uprawnia?

Bilet metropolitalny to bilet miesięczny, pozwalający na podróżowanie autobusami i tramwajami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), w ramach transportu organizowanego przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Dodatkowo bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w wyznaczonej strefie taryfowej pociągami organizowanymi przez województwo małopolskie (Koleje Małopolskie, Polregio, Koleje Śląskie), a także autobusami organizowanymi przez województwo małopolskie i gminy, takie jak Wieliczka (system Wielickiej Komunikacji Miejskiej), Michałowice, Niepołomice, Skawina, Wielka Wieś i Zielonki.

To efekt współpracy Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Przykładowo, posiadając bilet metropolitalny na strefę I+II, możemy przejechać autobusami Wielickiej Komunikacji Miejskiej do przystanku Wieliczka Centrum Dworzec, następnie koleją do dworca Kraków Główny i linią tramwajową lub autobusową, organizowaną przez ZTP.

Jakimi pociągami można jeździć posiadając bilet metropolitalny?

Bilet metropolitalny jest honorowany w pociągach Kolei Małopolskich, Polregio i Kolei Śląskich.

Ile kosztuje bilet metropolitalny?

Stawki za nowe bilety wynoszą:

  • 159 zł normalny, 79,50 zł ulgowy – strefa I
  • 169 zł normalny, 84,50 zł ulgowy – strefy I+II
  • 199 zł normalny, 99,50 zł ulgowy – strefy I+II+III

Czy kupując bilet metropolitalny po raz pierwszy w aplikacji lub przez internet, należy także udać się do Punktu Obsługi Pasażerów?

Osoby kupujące bilet poprzez aplikację, a także automaty czy elektroniczne konto pasażera, nie muszą udawać się do Punktów Obsługi Pasażerów.

Uwaga! Przy zakupie biletu metropolitalnego w automatach KMK, ważnego na przejazd Kolejami Małopolskimi, Polregio oraz Kolejami Śląskimi, należy wydrukować i zachować potwierdzenie transakcji zakupu.

Czy będąc mieszkańcem niekorzystającym z przejazdów koleją, muszę zakupić bilet metropolitalny, aby móc podróżować tylko tramwajami i autobusami w ramach KMK?

Nie, nie trzeba kupować biletu metropolitarnego, aby móc podróżować tylko autobusami czy tramwajami.

Cena biletu miesięcznego dla mieszkańców Krakowa pozostała na dotychczasowym poziomie – 80 zł. Uprawnia on do podróży tylko tramwajami i autobusami, a dla tych, którzy chcą płacić mniej, dostępny jest również bilet 5+1. 

Czy korzystając z przejazdów w ramach jednej strefy (II lub III), muszę zakupić bilet metropolitalny na wszystkie strefy?

Nie, nie trzeba. Dostępne są także bilety metropolitalne w ramach określonej strefy. W ramach jedynie strefy II lub III stawki za bilet metropolitalny wynosi 109,00 zł normalny, 54,50 zł ulgowy. 

Więcej informacji dotyczących stawek za bilet metropolitalny: Przewodnik po biletach KMK – ZTP Kraków

Czy ulgi przysługujące pasażerom komunikacji miejskiej będą honorowane?

Oferty biletu metropolitalnego po stronie KMK oraz Kolei Małopolskich KMŁ są honorowane wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów. Ulgi na bilety są jednak różnej wysokości.

Dla przykładu, student w KMK kupi bilet z 50% zniżką, a w KMŁ 51% zniżką – jednak w obu przypadkach wzajemnie honorowane są należne ulgi (prosimy pamiętać, że pasażer podczas kontroli musi przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania z konkretnej ulgi).

Gdzie pasażer może oddać zakupiony i niewykorzystany bilet metropolitalny?

Pasażer, który chce oddać bilet, musi dokonać tego u operatora, u którego bilet kupił (kolej, zgodnie z przepisami, pobiera odstępne), czyli w ZTP nie są przyjmowane zwroty biletów, które zostały zakupione przez kanał KMŁ, i odwrotnie.

Czy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów KMK uprawniają do przejazdów pociągami?

W ramach porozumienia honorowane są wyłącznie posiadane przez pasażera ulgi. W przypadku, kiedy pasażer posiada prawo do bezpłatnego przejazdu KMK, nie oznacza to automatycznie uprawnienia do darmowego poruszania się koleją.

Pasażer, chcąc podróżować kolejami, musi zakupić bilet metropolitalny ze wskazaną ulgą, respektowaną po stronie kolei. Zastosowanie ma również analogiczna ulga, uprawniająca do bezpłatnego przejazdu po stronie kolejowej.

Czy bilety okresowe zakupione przed wejściem w życie biletu metropolitalnego zachowują swoją ważność?

Bilety zakupione przed zmianą taryfy biletowej są ważne na zasadach, na których zostały zakupione. W przypadku biletu aglomeracyjnego pasażer może jeździć tylko i wyłącznie autobusami i tramwajami w wybranych strefach biletowych.

Czy bilety okresowe zakupione przed wejściem w życie biletu metropolitalnego zmieniają się automatycznie w bilet metropolitalny i upoważniają do przejazdu kolejami?

Nie. Na biletach, które zostały zakupione przed zmianą, możemy podróżować tylko i wyłącznie środkami transportu organizowanymi przez ZTP, takimi jak tramwaj i autobus.

Jak wygląda aktualny podział na strefy taryfowe zgodnie z nową uchwałą? Co z ważnością zakupionych wcześniej biletów okresowych na II strefę w gminach, które od 1 sierpnia stały się strefą III?

Sytuacja ta dotyczy tylko takich gmin, jak Skała oraz Słomniki. W tych przypadkach bilet aglomeracyjny zakupiony przed zmianą uchwały, pozostaje ważny w strefie II i III do czasu zakończenia ich obowiązywania.

 

Strefy taryfowe w Krakowie

Źródło: krakow.pl, ztp.krakow.pl 

Kategorie:

  • Mobilność
  • Nasze gminy
  • Współpraca