Metropolia Krakowska

Aktualizujemy Plan działania w zakresie gospodarowania przestrzenią

  • 27.05.2024 13:23
  • Aktualizacja: 13:24 27.05.2024

Obecnie trwają intensywne prace nad aktualizacją naszego Planu działania dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie gospodarowania przestrzenią w Metropolii Krakowskiej. Niedawno uczestnicy Forum Gospodarki Przestrzennej spotkali się, aby omówić najważniejsze problemy planistyczne, z jakimi borykają się nasze gminy.

Potrzeba aktualizacji Planu działania wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja ustawy wprowadza okres przejściowy, który stawia przed nami nowe wyzwania, takie jak opracowywanie Planów Ogólnych. W związku z tym, jednym z problemów wpływających na aktualne kształtowanie polityki przestrzennej w naszych gminach jest właśnie nowelizacja ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym i jej okres przejściowy. Jest to trudny czas dla wszystkich gmin w Polsce, które stoją przed wyzwaniem opracowywania m.in. Planów Ogólnych. Więcej o Planie Ogólnym: Rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy opublikowane w Dzienniku Ustaw - Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Aktualnie prace nad tymi planami toczą się już w dwóch naszych gminach.

Na Forum Gospodarki Przestrzennej poruszyliśmy również kwestie związane z cyfryzacją dokumentów planistycznych oraz edukacją mieszkańców na temat planowania przestrzennego. Nie możemy zapominać także o problemie niekontrolowanego rozlewania się zabudowy, który stanowi wyzwanie dla naszej przestrzennej polityki.

Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju naszych gmin, dlatego będziemy kontynuować prace nad zaktualizowaniem Planu działania, aby jak najlepiej odpowiadał na bieżące potrzeby. Podczas kolejnych spotkań Forum będziemy dyskutować o sposobach zapobiegania problemom oraz wyznaczać konkretne zadania do realizacji w najbliższych latach. Jesteśmy zdeterminowani, aby nasze działania przyniosły wymierne korzyści dla całej Metropolii Krakowskiej.

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń