Metropolia Krakowska

Functional areas in the EU

Celem projektu jest wspieranie obszarów funkcjonalnych w UE poprzez zwiększanie ich zdolności do współpracy, planowania, realizacji projektów oraz bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

W ramach projektu eksperci Banku Światowego i Komisji Europejskiej świadczą Metropolii Krakowskiej ukierunkowane wsparcie doradcze dot. rozwiązywania kluczowych wyzwań rozwojowych oraz przygotowania do okresu programowania 2021-2027. W ramach projektu odbywa się także cykl wydarzeń, mających na celu wymianę wiedzy między obszarami funkcjonalnymi.

Cele:

 • 12

  obszarów funkcjonalnych

 • 7

  krajów zaangażowanych w działania w projekcie

 • 4

  kluczowe obszary rozwoju MK wspierane przez ekspertów

Główne wątki wsparcia eksperckiego w projekcie obejmują:

 1. planowanie przestrzenne, w tym wypracowanie wspólnych metodologii do analiz przestrzennych jak i innych analiz, które stanowią składową dla planowania przestrzennego na poziomie gmin;
 2. zwiększanie potencjału instytucjonalnego i inwestycyjnego MK do planowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych, w tym potrzeba odpowiedniego spozycjonowania SMK w ramach mechanizmu wdrażania środków unijnych w perspektywie 2021-2027 oraz zapewnienia trwałych warunków dla funkcjonowania i rozwoju Biura SMK, aby zwiększać jego zdolność do skutecznego działania;
 3. zwiększanie zdolności adaptacyjnych SMK do zmian klimatu, w tym w zakresie retencji i błękitno-zielonej infrastruktury;
 4. wsparcie dla stworzenia koncepcji banku danych i obserwatorium rozwoju Metropolii Krakowskiej oraz możliwych źródeł finansowania jego realizacji.

Strona projektu:

Dokumenty